წესები და პირობები

 

შემდეგი პირობები ('პირობები') მოიცავს Sportsmethod Limited- ის სააბონენტო ვებსაიტს  www.coerverplayersclub.com ('სააბონენტო ვებსაიტი').

სააბონენტო ვებსაიტს ფლობს და მართავს Sportsmethod Limited ('ჩვენ') კომპანია, ინგლისში გაერთიანებული ნომერი 02322404, რომლის რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს Suite 1 ქვედა სართულზე One George Yard London EC3V 9DF გაერთიანებული სამეფო.

სააბონენტო ვებსაიტის მონახულების შედეგად, თქვენ, მომხმარებელი, დებთ ხელშეკრულებას Sportsmethod Limited– თან და ეთანხმებით პირობებს. ისინი წარმოადგენენ ხელშეკრულებას თქვენს და Sportsmethod Limited- ს შორის.

დროდადრო შეიძლება შევიტანოთ ცვლილებები ამ პირობებში. ნებისმიერი ასეთი შესწორება გამოგეგზავნებათ ელ.ფოსტით და ჩვენ განაახლებთ წესების პირობებს გამოწერის ვებგვერდზე. თუ არ ეთანხმებით ამ პირობების შეცვლას, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ჩვენი სააბონენტო ვებსაიტის გამოყენება.

აბზაცის სათაურები გავლენას არ მოახდენს ამ ტერმინების განმარტებაზე.

1 ინტელექტუალური საკუთრება

1.1 სააბონენტო ვებსაიტისა და თქვენთვის გამოგზავნილი ნებისმიერი სხვა მასალის ("შინაარსი") შინაარსი და დიზაინი არის Sportsmethod Limited- ის ინტელექტუალური საკუთრება. თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ან რეპროდუცირება, ან სხვას მისცეთ უფლება გამოიყენოს ან გამრავლდეს ნებისმიერი სავაჭრო ნიშანი ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრება, Sportsmethod Limited- ის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

1.2 პროგრამა, რომელიც მუშაობს სააბონენტო ვებსაიტს, არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს პირდაპირ არის დაშვებული ამ პირობებში. თქვენ არ შეგიძლიათ კოპირება, ინვერსიის შეცვლა, შეცვლა, ზიანის მიყენება ან სხვაგვარად ცვლილებების შეტანა პროგრამაში.

2 შინაარსის გამოყენება

2.1 შინაარსი მკაცრად გამოიყენება პირადი, არაკომერციული გამოყენებისათვის. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ შინაარსი კომპიუტერის ეკრანზე ან მობილური მოწყობილობაზე, თქვენი პირადი, არაკომერციული მიზნით

2.2 თქვენ არ შეგიძლიათ კოპირება, რეპროდუცირება, ჩაწერა, შეცვლა, გადაცემა სხვა ვებსაიტზე, წაშალოთ სავაჭრო ნიშნის ან საავტორო უფლებების შესახებ შეტყობინებები ან კომერციულად გამოიყენოთ ეს ინფორმაცია Sportsmethod Limited- ის წერილობითი ნებართვის გარეშე.

3 პაროლი და თქვენი პირადი ინფორმაცია

3.1 სააბონენტო ვებსაიტზე წვდომა აქვთ მხოლოდ რეგისტრირებულ აბონენტებს. თითოეული რეგისტრაცია და გამოწერა არის მხოლოდ რეგისტრირებული მომხმარებლის ან აბონენტის პირადი გამოყენებისათვის. თქვენ არ შეგიძლიათ გაუზიაროთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და / ან პაროლი სხვა პირს. თქვენ არ შეგიძლიათ გააზიაროთ ან გადაწეროთ თქვენი გამოწერა.

3.2 თქვენ ხართ პასუხისმგებელი შინაარსის გამოყენებაზე თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით. თქვენ თანახმა ხართ დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ, თუ გაეცანით თქვენი მომხმარებლის სახელის ან / და პაროლის დაკარგვას, ქურდობას ან უნებართვო გამოყენებას, ან შინაარსის უნებართვო გამოყენებას.

3.3 თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი პირადი ინფორმაციის, მათ შორის თქვენი ელ.ფოსტის მისამართის, განახლებასა და მომხმარებლის სახელისა და პაროლის დაცვაზე.

3.4. თუ რეგისტრირებული მომხმარებელი ან აბონენტი დაარღვევს პირობებს, ჩვენ შეგვიძლია გავაუქმოთ ან შევაჩეროთ სააბონენტო ვებსაიტზე წვდომა თქვენს წინაშე დამატებითი ვალდებულების გარეშე.

3.5 მშობლებმა / მეურვეებმა უნდა დარეგისტრირდნენ, დარეგისტრირდნენ და მართონ გამოყენება 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მოთამაშისთვის.

4. სააბონენტო შეკვეთები

4.1.1 სააბონენტო ვებსაიტზე შეკვეთის გაგზავნით თქვენ ეთანხმებით ამ პირობებს გამოწერის ვებსაიტის გამოყენების შესახებ.

თქვენი ხელშეკრულება ჩვენთან დადებულია მხოლოდ პირველზე, რაც მოხდება;

4.1.2 ჩვენ გთავაზობთ ფასიან ან უფასო წვდომას შინაარსზე ინტერნეტით

4.1.3 თქვენ გამოგვიგზავნეთ დასრულებული ინსტრუქცია და გადაიხადეთ თქვენს მიერ შეკვეთილი გამოწერისთვის და ჩვენ შევქმენით ხელმოწერის ვებსაიტი.

5. შინაარსის მიწოდება

5.1. შინაარსის ნახვა ხდება გამოწერის ვებსაიტის საშუალებით მითითებული სააბონენტო პერიოდის განმავლობაში. გამომწერებს ელექტრონული ფოსტით ეგზავნებათ, როდესაც ახალი შინაარსი ემატება სააბონენტო ვებსაიტს.

5.2. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევაჩეროთ, შეცვალოთ ან შეცვალოთ შინაარსი, ან შეზღუდოთ გამოყენება და წვდომა შინაარსზე, ჩვენი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს.

5.3 Sportsmethod Limited არ არის პასუხისმგებელი სააბონენტო ვებ – გვერდის გადაცემაზე, რაც მის კონტროლს არ ექვემდებარება გარემოებებს, როგორიცაა, შეზღუდვის გარეშე, Sportsmethod Limited ელ.ფოსტის გაფილტვრა ელ.ფოსტის დაბლოკვის სერვისებით, ელ.ფოსტის გადატანა უსარგებლო ან სპამის საქაღალდეებში, შეცდომა ელ.ფოსტის მისამართი, რომელიც მოგვაწოდეთ, ან თქვენ არ მოგვაწოდეთ განახლებული მისამართი.

6. ფასი

სააბონენტო ვებსაიტზე თქვენი გამოწერის ფასი გაირკვევა შეკვეთის ფორმაზე ან სხვაგვარად შეკვეთის პროცესში, მაგრამ შეიძლება შეიცვალოს, როგორც ეს აღნიშნულია 7.1 პუნქტში. ფასის გარდა, თქვენ ეთანხმებით ემიტენტი ბანკის / გადახდის პროვაიდერის მიერ დაწესებული თანხების გადახდას, მაგალითად, ვალუტის გაცვლის კურსის გადასახადს.

7. გადახდა, ავტომატური განახლების, უფასო საცდელი პერიოდების, გაუქმებისა და თანხის დაბრუნების პოლიტიკა

7.1 გადახდა და ავტომატური განახლება.

თქვენი გამოწერა სააბონენტო ვებ – გვერდზე მოიცავს ჩარიცხვას მიმდინარე / განმეორებადი გადახდის გეგმაში. თქვენი გამოწერა ავტომატურად განახლდება შესაბამისი ბილინგის პერიოდის ბოლოს, თუ არ გაუქმდება ქვემოთ მოცემული გაუქმების ინსტრუქციის შესაბამისად.

თუ თქვენს განახლებას გადახდა უარყოფს გამცემი ბანკი, საკრედიტო ბარათის პროვაიდერი ან PayPal, თქვენ გექნებათ 14 დღე გადახდის ახალი მანდატის უზრუნველსაყოფად, ან თქვენი გამოწერა გაუქმდება.

გადახდა დაერიცხება თქვენს მიერ არჩეულ გადახდის მეთოდს შეძენის დადასტურებისთანავე და ყოველი ახალი ბილინგის პერიოდის დასაწყისში, თუ არ გაუქმდება. ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შეცვალოთ ფასები და ფასის შეცვლის შემთხვევაში, ჩვენ შევატყობინებთ ცვლილებას 28 დღით ადრე, ელ.ფოსტით გაგზავნით თქვენს ანგარიშზე დარეგისტრირებულ ელექტრონულ მისამართზე. თუ ფასის ცვლილების მიღება არ გსურთ, შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი ხელმოწერა ამ ელ.ფოსტაში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. თუ თქვენ არ გააუქმებთ თქვენს გამოწერას ფასის ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ და თქვენი ახალი სააბონენტო პერიოდის დაწყებამდე, თქვენი გამოწერა განახლდება განახლებული მომენტისთვის მოქმედი ფასით, თქვენგან არანაირი დამატებითი ქმედების გარეშე. უფლება მოგვცეთ ჩამოგეჭრათ თქვენი გადახდის მეთოდი ამ თანხებისთვის. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მესამე მხარის ინტერნეტზე წვდომის ყველა საფასურზე, რაც შეეხება სააბონენტო ვებსაიტის გამოყენებას.

7.2 უფასო საცდელი პერიოდი.

თქვენი გამოწერა ვებსაიტის გამოწერა შეიძლება დაიწყოს უფასო საცდელი პერიოდით. თქვენი პირველი გადახდა ჩამოიჭრება არჩეული გადახდის მეთოდზე, დაუყოვნებლივ, უფასო საცდელი პერიოდის შემდეგ, თუ არ გაუქმდება ქვემოთ მოცემული გაუქმების ინსტრუქციის შესაბამისად. თქვენი გამოწერის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, უფასო საცდელი პერიოდის დასრულებამდე. ჩვენ გავეცანით უფასო საცდელი პერიოდის პირობებს რეგისტრაციის დროს, მაგრამ ცალკე ვერ მიიღებთ შეტყობინებას იმის შესახებ, რომ თქვენი უფასო საცდელი პერიოდი დასრულდება ან დასრულდება, ან რომ დაიწყო თქვენი ფასიანი გამოწერა.

7.3 გაუქმების და დაბრუნების პოლიტიკა.

გამოწერის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, მიმდინარე ბილინგის პერიოდის დასრულებამდე ან უფასო საცდელი პერიოდით. გაუქმება ძალაში შევა მიმდინარე ბილინგის პერიოდის ან უფასო საცდელი პერიოდის ბოლოს. თქვენი გამოწერის გასაუქმებლად გადადით "ჩემი ანგარიში", "გამოწერები" და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს "გაუქმება". გაუქმება ძალაში შევა მხოლოდ თქვენი მიმდინარე ბილინგის პერიოდის ბოლოს (ან თქვენი უფასო საცდელი პერიოდის დასრულების შემდეგ) და მანამდე კვლავ შეძლებთ ხელმოწერის ვებსაიტზე წვდომას. ჩვენ არ ვიბრუნებთ ან კრედიტს ნაწილობრივ გამოყენებული ბილინგის პერიოდებისთვის. თქვენ გაქვთ საწესდებო უფლება, რომ გაიტანოთ გამოწერა ვებსაიტზე დარეგისტრირებიდან 14 დღის განმავლობაში. ამასთან, თქვენ აცნობიერებთ, რომ სააბონენტო ვებსაიტზე შესვლისას თქვენ ეთანხმებით ციფრული შინაარსის დაუყოვნებლივ გამოყენებას და ნებისმიერ ციფრულ შინაარსზე წვდომის შემთხვევაში, დაკარგავთ გამოწერის ვებსაიტიდან გასვლის უფლებას.

რაიმე მიზეზით გაუქმების შემთხვევაში, თქვენი პასუხისმგებლობა იქნება თქვენი ავტორიზაციის გაუქმება თქვენს ბანკში, PayPal- ში ან გადახდის სხვა პროვაიდერთან.

8. შეკვეთის დამუშავება

8.1 ჩვენ შევასრულებთ თქვენს შეკვეთას რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ არ მოგცემთ გარანტიას მითითებულ დროს. თქვენს შეკვეთას მიიღებს ჩვენ მიერ მას შემდეგ, რაც გადავამოწმებთ თქვენი რეგისტრაციის, გადახდისა და მიწოდების დეტალებს.

8.2 შეკვეთის შეტანისას უნდა მოგვაწოდოთ სრული და ზუსტი ინფორმაცია გადახდის შესახებ. თქვენი გადახდის დეტალების გაგზავნით თქვენ დაადასტურებთ, რომ თქვენ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ ამ გადახდის დეტალები ამ მიზნით. თუ გამშვები ბანკის / გადახდის მიმწოდებლისგან არ მივიღებთ გადახდის ნებართვას ან მოგვიანებით ავტორიზაცია გაუქმდა, ჩვენ შეგვიძლია დაუყოვნებლივ გავაუქმოთ ან შევაჩეროთ თქვენი გამოწერა ან / და გამოწერის ვებსაიტზე წვდომა. მშობლებმა / მეურვეებმა უნდა დარეგისტრირდნენ, დარეგისტრირდნენ და მართონ გამოყენება 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მოთამაშისთვის.

9. ხელშეკრულება და მოთხოვნები

ჩვენ მოგაწვდით სააბონენტო ვებსაიტს ამ პირობების შესაბამისად და ნებისმიერი შეთავაზების ან აქციის პირობების შესაბამისად, რაც შეიძლება ეხებოდეს თქვენს სააბონენტო შეკვეთას. თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ, დაუკავშირდით support@coervercoaching.com

10. გადახდის დეტალები

გადახდის კარიბჭე, რომელსაც ჩვენ ვიყენებთ არის ზოლიანი. ჩვენ არ ვინახავთ თქვენი გადახდის დეტალებს (გარდა ქვემოთ აღწერილი). თქვენ ხართ პასუხისმგებელი თქვენი გადახდის დეტალების განახლებაზე, დეტალების შეცვლით „ჩემი ანგარიში“ და „გამოწერები“, შემდეგ ღილაკის „განახლება“ გამოყენებით. ამით განაახლებთ თქვენს გამოწერას მიკუთვნებულ დეტალებს, Stripe- ს დეტალების შეცვლის შესახებ შეტყობინებით. Stripe არ შეინახავს დეტალებს, გარდა ქვემოთ მოცემული.

გამოწერების შექმნისა და მართვისას Stripe ეყრდნობა საიმედო გადახდის ნიშნებს ან პირადობის მოწმობებს. საკრედიტო ბარათის ან გადახდის სხვა მონაცემები არ ინახება სააბონენტო ვებ – გვერდზე, გარდა ბოლო 4 ციფრისა და ვარგისიანობის ვადისა, ამიტომ შეგახსენებთ, რომ საკრედიტო ბარათების ვადა ამოიწურება ავტომატურად განმეორებადი გამოწერებით. გადახდის ყველა სხვა მნიშვნელოვანი მონაცემები უსაფრთხოდ ინახება კარიბჭის დონეზე (ზოლის, PayPal და ა.შ.).

11. გამოყენების წესები

სააბონენტო ვებსაიტის გამოყენება მოითხოვს თავსებად მოწყობილობებს და გარკვეულ პროგრამულ უზრუნველყოფას შეიძლება პერიოდული განახლებები დასჭირდეს. თქვენს მიერ ვებსაიტის გამოყენებაზე შეიძლება გავლენა იქონიოს ამ განახლებების მუშაობამ. შინაარსზე წვდომა შეგიძლიათ თითქმის ნებისმიერი ინტერნეტთან დაკავშირებული კომპიუტერით ან მობილური ან სხვა მოწყობილობებით (საჭიროა ინტერნეტი). მხარდაჭერილ მოწყობილობებთან, ოპერაციულ სისტემებთან, ვებ-ბრაუზერებთან და ნაკადი ოპტიმალურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებული დეტალებისთვის ეწვიეთ ჩვენს ხშირად დასმულ კითხვებს.

თქვენ უნდა გქონდეთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტ კავშირი გამოწერის ვებსაიტის გარკვეულ ასპექტებზე შესასვლელად და გამოსაყენებლად. 

ფორსმაჟორული. შესაძლებელია გამოწერის ვებსაიტი ან / და ზოგიერთი ან მთელი შინაარსი არ იყოს ხელმისაწვდომი ნაკადი ან ჩამოტვირთვისთვის მოცემულ ნებისმიერ დროს, მათ შორის (i) ნებისმიერი სარემონტო ან განახლებული პერიოდის განმავლობაში, (ii) ელექტროენერგიის ან სერვერების ნებისმიერი გათიშვა; (iii) ომის, არეულობების, გაფიცვების, სოციალური არეულობის, პანდემიის შედეგად; ან (iv) სხვა საკითხების შედეგად, რომლებიც ჩვენ ან მესამე მხარეებს არ შეუძლიათ ("ფორსმაჟორი"). ჩვენ შევეცდებით გონივრულ ძალისხმევას მოგაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი გაფრთხილება მომსახურების შეწყვეტის შესახებ. თუ სააბონენტო ვებსაიტი მიუწვდომელია ჩვენი ან ჩვენი მესამე მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიზეზების გამო, ჩვენ პასუხისმგებლობა არ გექნებათ თქვენს წინაშე. შეიძლება არსებობდეს შემთხვევები, როდესაც ჩვენ უნდა ამოიღოთ გარკვეული ფუნქციები ან ფუნქციები და / ან მოწყობილობები ან პლატფორმები სააბონენტო ვებსაიტზე წვდომას. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ შეგატყობინოთ ამ ცვლილებების, გამოყენების წესებისა და შეზღუდვების შესახებ, მაგრამ თქვენ თანახმა ხართ, რომ ჩვენი შეხედულებისამებრ შეგვიძლია ამის გაკეთება, ნებისმიერ დროს, გაფრთხილების გარეშე.

12. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და ქუქი-ფაილების პოლიტიკა

12.1 თქვენ აცნობიერებთ, რომ Sportsmethod Limited არის მონაცემთა მაკონტროლებელი, რომელიც პასუხისმგებელია თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, რათა უზრუნველყოს გამოწერის ვებსაიტზე წვდომა. ჩვენი ინფორმაციის შეგროვების, გამოყენებისა და გაზიარების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომლის ნახვა შეგიძლიათ გამოწერის ვებსაიტზე.

12.2 ქუქი-ფაილების გამოყენების შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ ჩვენი ქუქი – ფაილების პოლიტიკა, რომელიც შეგიძლიათ იხილოთ გამოწერის ვებ – გვერდზე.

13. კომუნიკაციის პრეფერენციები

თქვენი კომუნიკაციის პარამეტრების შეცვლა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ, თუ გადახვალთ „ჩემი ანგარიში“, შემდეგ „პროფილი“. 

14. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა და კომპენსაცია

14.1 მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ღონეს ხმარდება, რომ უზრუნველყოს ინფორმაციისა და რჩევების სიზუსტე და უსაფრთხოება, მოცემულია შინაარსში, Sportsmethod Limited არ იძლევა გარანტიას და გარანტიას შინაარსის სისწორის, სიზუსტის ან უსაფრთხოების შესახებ.

14.2 თქვენ ეთანხმებით ანაზღაურებას მოგვცემთ ნებისმიერი პრეტენზიის ან მოთხოვნის წინააღმდეგ, რომელსაც ნებისმიერი მესამე მხარე აკეთებს იმის გამო, ან წარმოიშობა რაიმე გამოსავალი;

ა) შინაარსის გამოყენება ან,
ბ) თქვენს მიერ ან ნებისმიერი სხვა პიროვნების მიერ, რომელსაც აქვს წვდომა შინაარსზე თქვენი მომხმარებლის სახელისა და პაროლის გამოყენებით, ნებისმიერი ინტელექტუალური საკუთრების ან სხვა პირის უფლებების დარღვევა.

14.3 14.4 და 14.6 პუნქტების შესაბამისად, ჩვენ ვიქნებით პასუხისმგებელი ზარალზე, რომელსაც განიცდით ამ პირობების დარღვევის გამო, თუ ზარალი გონივრული იყო თქვენი და ჩვენთვის ხელმოწერის შეძენისას.

14.4 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელნი;

ა) ბიზნესის დაკარგვა; მოგების, შემოსავლის, კონტრაქტების, მოსალოდნელი დანაზოგების, მონაცემების, გუდვილის ან გაფლანგული ხარჯების ან,
ბ) ნებისმიერი სხვა არაპირდაპირი ან შედეგიანი ზარალი, რომელიც გონივრულად არ არის განჭვრეტილი თქვენთვის და ჩვენთვის, როდესაც თქვენ შეიძინეთ გამოწერა.

14.5 ჩვენ არანაირად არ ვზღუდავთ ჩვენი პასუხისმგებლობას კანონით სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია ჩვენი დაუდევრობით ან მოვალეობის დარღვევით ან გამოწვეულია ჩვენი უხეში გაუფრთხილებლობით ან განზრახ საქციელით.

14.6 14.5 პუნქტის შესაბამისად, ჩვენი მაქსიმალური პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე არ გადააჭარბებს თქვენს მიერ გადახდილი სააბონენტო ვებსაიტის ბოლო საფასურის ოდენობას.

15. მოვლენები ჩვენი გონივრული კონტროლის მიღმა

ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით ამ პირობების შესაბამისად ჩვენი ვალდებულებების შეფერხების ან შეუსრულებლობისთვის, თუ დაგვიანება ან შეუსრულებლობა წარმოიშობა რაიმე მიზეზით, რომელიც ჩვენს გონივრულ კონტროლს არ ექვემდებარება. ეს პირობა არ მოქმედებს თქვენს ნორმალურ უფლებებზე.

16. მმართველი სამართალი

ეს პირობები რეგულირდება და განიმარტება ინგლისურის კანონის შესაბამისად. ნებისმიერი დავა ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებში ან ამასთან დაკავშირებით, ექვემდებარება ინგლისის და უელსის სასამართლოების არა-ექსკლუზიურ იურისდიქციას.

 

PLAYERS CLUB შესვლა

კონფიდენციალურობის უპირატესობის ცენტრი

აუცილებელია

ინფორმაცია, რომელსაც ამ ქუქი-ფაილების გამოყენებით ვიღებთ, ანონიმურია და ჩვენ არ ვცდილობთ დაგიდგინოთ ან გავლენა მოახდინოთ საიტის თქვენს გამოცდილებაზე, როდესაც თქვენ მას სტუმრობთ. თუ ამ ქუქი – ფაილებს არ დაუშვებთ, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი მონახულების ჩასმას ჩვენს სტატისტიკურ მონაცემებში.

_ga

ანალიტიკა

ინფორმაცია, რომელსაც ამ ქუქი-ფაილების გამოყენებით ვიღებთ, ანონიმურია და ჩვენ არ ვცდილობთ დაგიდგინოთ ან გავლენა მოახდინოთ საიტის თქვენს გამოცდილებაზე, როდესაც თქვენ მას სტუმრობთ. თუ ამ ქუქი – ფაილებს არ დაუშვებთ, ჩვენ ვერ შევძლებთ თქვენი მონახულების ჩასმას ჩვენს სტატისტიკურ მონაცემებში.

_ga, __Hotjar
__ჰოთჯარი

საყიდლების კალათი
კალათაში პროდუქტები არ არის!
მაღაზიაში