8 јуни 2021

# coerver500. Поддршка и подобрување на фудбалските клубови во Европа.

До 2023 година, Coerver Coaching има за цел да создаде напредна заедница на партнерски клубови кои сакаат да испорачаат нешто посебно на [...]