Приватност

Sportsmethod Ltd е посветена на заштита на вашата приватност. Оваа Политика за приватност објаснува како ги собираме и користиме вашите лични податоци и кои права и опции ги имате во овој поглед.

Доколку сакате да дознаете повеќе за нашите обврски за доверливост на клиентот, контактирајте [заштитена по е-пошта].

Кој е одговорен за вашите лични податоци?

Sportsmethod Ltd е одговорен за вашите лични податоци.

Кои лични податоци ги собираме?

Личните податоци што ги собираме може да вклучуваат:

 • Информации за контакт, како што се вашето име, наслов на работа, поштенска адреса, вклучувајќи ја и вашата домашна адреса, каде што ни го дадовте ова, деловна адреса, телефонски број, број на мобилен телефон, број на факс и адреса на е-пошта;
 • Податоци за плаќање, како што се податоци потребни за обработка на плаќања и спречување измама, вклучувајќи броеви на кредитни / дебитни картички, безбедносни кодови и други поврзани информации за наплата;
 • Дополнителни информации нужно обработени во врска со Sportsmethod Ltd или доброволно обезбедени од вас, како што се дадени упатства, извршени плаќања, барања и проекти;
 • вашата лозинка за веб-страницата;
 • Информации собрани од јавно достапни ресурси, бази на податоци за интегритет и кредитни агенции;
 • Информации собрани од нашата веб-страница www.coervercoaching.com.

Како ги собираме вашите лични податоци?

Може да собираме лични податоци за вас од

 • се пријавувате на нашиот бесплатен билтен на www.coervercoaching.com
 • купувањата на вашите производи од www.coervercoaching.com 

Дали од вас се бара да дадете лични податоци?

Како општ принцип, ќе ни ги дадете вашите лични податоци целосно доброволно. Генерално нема штетни ефекти врз вас доколку одлучите да не одобрите или да обезбедите лични податоци.

За кои цели ќе ги користиме вашите лични податоци?

Спортсметод ДОО ќе ги обработува сите лични податоци законски, правично и на транспарентен начин.

Можеме да ги користиме вашите лични податоци само за следниве цели („Дозволени цели“):

 • Управување и администрирање на нарачките на производите со Sportsmethod Ltd, вклучително и обработка на плаќања, сметководство, ревизија, наплата и наплата, услуги за поддршка;
 • Ви испраќаме е-пошта со статии за фудбал

Каде што експресно ни дадовте согласност, можеме да ги обработиме вашите лични податоци и за следниве цели:

 • Комуницирање со вас преку каналите што ги одобривте
 • Анкети на клиенти, маркетинг кампањи, анализа на пазарот, натпревари или други промотивни активности или настани; или

Во врска со комуникацијата поврзана со маркетингот, ние - каде што е законски потребно - ќе ви обезбедиме такви информации само откако ќе се вклучите и ќе ви обезбедиме можност да се исклучите во секое време, доколку не сакате да добиете понатамошна комуникација поврзана со маркетинг од нас . Ние нема да ги користиме вашите лични податоци за преземање на какви било автоматски одлуки што влијаат врз вас или создавање на други профили освен опишани погоре.

Во зависност од тоа за која од горенаведените дозволени цели ги користиме вашите лични податоци, правните основи врз кои ги обработуваме вашите лични податоци се:

 • Неопходни за целите на нашиот легитимен интерес или за оние приматели на трети страни кои ги примаат вашите лични податоци, секогаш под услов таквите интереси да не се пречекоруваат од вашите интереси или основните права и слободи.

Покрај тоа, обработката може да се заснова на ваша согласност доколку тоа експресно ни го дадете.

Со кого ќе ги споделиме вашите лични податоци?

Можеме да ги споделиме вашите лични податоци со:

 • Нашиот персонал, сметководители, правни специјалисти, веб-развивачи, консултанти (во рамките на ЕУ)
 • Нашата назначена франшиза / лиценца за „Coerver Coaching“ за вашата територија
 • Компании кои обезбедуваат услуги за проверки за перење пари, намалување на кредитен ризик и други цели на спречување на измама и криминал и компании кои обезбедуваат слични услуги, вклучувајќи финансиски институции, агенции за кредитни референции и регулаторни тела со кои се споделуваат такви лични податоци;
 • Секоја трета страна на која и доделуваме или посонуваме некое од нашите права или обврски;
 • Судови, органи за спроведување на законот, регулатори или адвокати или други странки кога тоа е разумно потребно за утврдување, вежбање или одбрана на правно или правично барање или за целите на доверливиот процес на алтернативно решавање на спорови;

Во спротивно, ние ќе ги откриеме вашите лични податоци само кога ќе нè упатувате или ќе ни дадете дозвола, кога од нас се бара важечки закон или регулатива или судско или официјално барање да го сториме тоа, или како што се бара да испитаме вистински или осомничени лажни или криминални активности.

Лични податоци за други луѓе што ни ги доставувате

Ако ни дадете лични податоци за некој друг, мора да бидете сигурни дека имате право да ни ги откривате тие лични податоци и дека, без да преземеме понатамошни чекори, можеме да ги собираме, користиме и откриваме тие лични податоци како што е опишано во оваа Политика за приватност . Особено, мора да бидете сигурни дека засегнатото лице е свесно за различните прашања детално наведени во оваа Политика за приватност, бидејќи тие работи се однесуваат на таа личност, вклучително и нашиот идентитет, како да не контактирате, нашите цели на собирање, нашите практики за откривање лични податоци (вклучително и откривање на прекуморските приматели), правото на индивидуата да добие пристап до личните податоци и да се жали на постапувањето со личните податоци и последиците доколку не се дадени личните податоци (како што е нашата неможност да обезбедиме услуги).

Каде ги чуваме вашите лични податоци и ги чуваме безбедни овие лични податоци за вас

Sportsmethod Ltd ги чува личните податоци на овие локации

 • Безбедни мрежни сервери и локален заштитен хард диск.
 • Infusionsoft
 • Андрејпрес
 • Нашата компанија за веб-хостинг
Ажурирање на лични податоци за вас

Ако некој од личните податоци што ни ги доставивте се промени, на пример, ако ја промените вашата адреса за е-пошта или ако сакате да откажете какво било барање што сте го поставиле од нас, или ако станете свесни дека имаме неточни лични податоци за вас, Ве молиме, известете ни со испраќање е-пошта до [заштитена по е-пошта]. Ние нема да бидеме одговорни за какви било загуби кои произлегуваат од какви било неточни, неавтентични, дефицитарни или нецелосни лични податоци што ни ги доставувате.

Колку долго ги задржуваме вашите лични податоци?

Вашите лични податоци ќе бидат избришани кога веќе не се разумно потребни за дозволените цели или ќе ја повлечете вашата согласност (доколку е применливо) и не ни е законски потребно или на друг начин не смееме да продолжиме со чување на такви податоци. Ние, особено, ќе ги задржиме вашите лични податоци каде што е потребно за Спортсметод ДОО да тврди или да се брани од правни побарувања до крајот на соодветниот период на задржување или додека не се поправат предметните побарувања.

Вашите права

Предмет на одредени законски услови, имате право да побарате копија од личните податоци за вас што ги чуваме, да ги коригираме сите неточни лични податоци и да се спротивставиме или ограничиме на нашето користење на вашите лични податоци. Вие исто така може да направите жалба ако имате загриженост за нашето постапување со вашите лични податоци.

Ако сакате да направите нешто од горенаведеното, испратете е-пошта до [заштитена по е-пошта]. Може да побараме да го докажете вашиот идентитет со тоа што ќе ни обезбедите копија од валидно средство за идентификација со цел да ги почитуваме нашите безбедносни обврски и да спречиме неовластено откривање на податоци.

Ние ќе ги разгледаме сите барања или поплаки што ќе ги добиеме и ќе ви обезбедиме одговор навремено. Ако не сте задоволни со нашиот одговор, може да ја однесете вашата жалба до соодветниот регулатор за приватност. Ние ќе ви доставиме детали за вашиот релевантен регулатор на барање.

Ажурирања на оваа Политика за приватност

Оваа Политика за приватност на податоците последен пат е ажурирана во мај 2018 година. Го задржуваме правото да ја ажурираме и менуваме оваа Политика за приватност на податоците од време на време, со цел да ги рефлектираме сите промени во начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци или менувањето на законските барања. Во случај на какви било такви промени, ние ќе ја објавиме променетата Политика за приватност на податоците на нашата веб-страница или ќе ги објавиме на друг начин. Измените ќе стапат на сила веднаш штом ќе бидат објавени на оваа веб-страница.

Авторско право на слики

Користевме низа слики на нашата веб-страница и овие слики беа преземени од Coerver Coaching за кого е сопственост на авторските права или користени слики што се слободно достапни според лиценцата Криејтив комонс под кои се регулирани. Подолу се прикажани сликите користени во Криејтив комонс, за кои е потребно упатување на оригиналниот сопственик. Подолу сликите се исечени и изменети за да одговараат на потребната големина. Ние нема да го дистрибуираме модифицираниот материјал и сите авторски права ги задржува оригиналниот сопственик наведен подолу.

 • Eraерард Хулие, Менаџер на Ливерпул (1998 - 2004), © Scousephile https://www.flickr.com/photos/39197031@N08/ и издадено под https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
 • Јирген Клинсман, © Боби Мелок https://www.flickr.com/photos/bobbymelok/ и издадено под https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
 • Марадона го држи Светското првенство. El Gráfico (сопствено скенирање), јавен домен, преку Wikimedia Commons
 • Висенте дел Боске на финалето на Евро 2012 Шпанија-Италија, © Football.ua, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicente_del_Bosque_Euro_2012_final.jpg и издадено под https://creativecommons.org/licenses/by-sa/ 3.0 / дело.е.
 • Роналдињо, © Кирилл Венедиктов - https://www.soccer0010.com/galery/989914/photo/637865 и издадено под https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en. & Роналдињо изведува корнер против Селта де Виго на „Камп Ноу“ во 2005 година, © Хектор Гарсија од Барселона, Каталонија, Шпанија - Роналдињо
 • Чави, Чави во акција за Барселона во 2008 година., © Шеј - Мој пријател и издаден под https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en. Чави Хернандез на Азискиот форум „Соксерекс“ во Доха во 2016 година. © Доха стадион плус / К Мохан, Доха стадион плус Катар од Доха, Катар - Чави Хернандез и издадено под https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en.
 • Андрес Иниеста, © Сборная России може да победи во Испанией, уступая со считом 0: 2, Кирилл Венедиктов - https://www.soccer0010.com/galery/1022983/photo/691946 и издаден под https://creativecommons.org /by-sa/3.0/deed.en. Иниеста играше против Рубин Казан во Лигата на шампионите на УЕФА, октомври 2009 година. © Якушкин Иван - Андрес Иниеста, лига на Кампеонс Анте ел Рубин Казан.
Како да стапите во контакт

Е-пошта [заштитена по е-пошта]

Политика на приватност за веб-страница за претплата на клубот на играчи Coerver.

Оваа Политика за приватност објаснува како ги собираме и користиме вашите лични податоци и кои права и опции ги имате во овој поглед.

Кои сме ние.

Ние сме Sportsmethod Ltd, компанија вклучена во Англија со број 02322404, чие седиште е во Regal House, 70 London Road, Twickenham, TW1 3QS Велика Британија. Ние сме контролор на податоци за вашите информации. Ние ја поседуваме и управуваме со веб-страницата за претплата www.coerverplayersclub.com

Видови на податоци што ги собираме.

Ние собираме лични информации наведени во оваа Политика за приватност што вклучува;

 • Информации за регистрација што ги давате кога ќе се претплатите на веб-страницата за претплата, како што се вашето име и презиме, адреса, земја на живеење, адреса за е-пошта, јавно корисничко име и лозинка;
 • Податоци за плаќање, како што се податоци потребни за обработка на плаќања и спречување измама, вклучувајќи броеви на кредитни / дебитни картички, безбедносни кодови и други поврзани информации за наплата;
 • Информации за активност за вашата употреба и употребата од кое било лице (а) што ги овластувате преку вашата сметка, како што се содржината што ја гледате, колку често ги користите нашите услуги и вашите преференции;
 • Користење, прегледување, технички податоци и податоци за уредот кога ја посетувате нашата страница или отворате е-пошта што ја испраќаме, вклучувајќи го вашиот прелистувач или типот на уредот, уникатен идентификатор на уредот и IP-адреса. ние ја зачувуваме IP-регистрацијата, сепак веб-сесијата е анонимна за приватноста.

Како ги собираме вашите податоци

 • Ние собираме информации што ни ги давате кога се регистрирате на нашата веб-страница за претплата;
 • Може да дадете информации на различни начини, вклучително и со пишување или користење на говорни команди. Ние собираме информации преку различни технологии, како што се колачиња, колачиња за блиц, пиксели, ознаки и комплети за развој на софтвер;
 • Ние собираме информации користејќи алатки за анализа, вклучително и кога ги посетувате нашите страници и социјалните медиуми или ги користите нашите апликации на страници или платформи на трети лица;
 • Добиваме информации од други доверливи извори за да ги ажурираме или дополниме информациите што ги дадовте или автоматски ги собравме, како на пример, кога ги потврдуваме информациите за поштенска адреса користејќи услуги на трети лица.

Дали од вас се бара да дадете лични податоци?

Како општ принцип, ќе ни ги дадете вашите лични податоци целосно доброволно.

За кои цели ќе ги користиме вашите лични податоци?

Ние ќе ги обработиме сите лични податоци законски, фер и на транспарентен начин.

Можеме да ги користиме вашите лични податоци само за следниве цели („Дозволени цели“):

 • Управување и администрирање на веб-страницата за претплата, вклучувајќи обработка на плаќања, сметководство, ревизија, наплата и наплата, услуги за поддршка;
 • Ви испраќаме е-пошта што се потребни за да ве информираат за веб-страницата за претплата, на пр. Детали за пристап, детали за плаќање;

Каде што експресно ни дадовте согласност, можеме да ги обработиме вашите лични податоци и за следниве цели;

 • Анкети на клиенти, маркетинг кампањи, анализа на пазарот, натпревари или други промотивни активности или настани;
 • Маркетинг е-пошта ако сте се согласиле да ви бидат испратени. Ние ќе ви испратиме такви е-пошта само откако ќе се вклучите и ќе ви обезбедиме можност да се исклучите во секое време, доколку не сакате да добиете понатамошна комуникација поврзана со маркетингот од нас.

Во зависност од тоа за која од горенаведените дозволени цели ги користиме вашите лични податоци, законските основи врз кои ги обработуваме вашите лични податоци се;

 • Неопходни за целите на нашиот легитимен интерес или на примателите на трети лица кои ги примаат вашите лични податоци, секогаш под услов таквите интереси да не се надминати од вашите интереси или основните права и слободи.

Со кого ќе ги споделиме вашите лични податоци?

Можеме да ги споделиме вашите лични податоци со:

 • Нашиот персонал, сметководители, правни специјалисти, веб-развивачи, консултанти (во рамките на ЕУ)
 • Нашата назначена франшиза / лиценца за „Coerver Coaching“ за вашата територија
 • Компании кои обезбедуваат услуги за проверки за перење пари, намалување на кредитен ризик и други цели на спречување на измама и криминал и компании кои обезбедуваат слични услуги, вклучувајќи финансиски институции, агенции за кредитни референции и регулаторни тела со кои се споделуваат такви лични податоци;
 • Секоја трета страна на која и доделуваме или посонуваме некое од нашите права или обврски;
 • Судови, органи за спроведување на законот, регулатори или адвокати или други странки кога тоа е разумно потребно за утврдување, вежбање или одбрана на правно или правично барање или за целите на доверливиот процес на алтернативно решавање на спорови;

Во спротивно, ние ќе ги откриеме вашите лични податоци само кога ќе нè упатувате или ќе ни дадете дозвола, кога од нас се бара важечки закон или регулатива или судско или официјално барање да го сториме тоа, или како што се бара да испитаме вистински или осомничени лажни или криминални активности.

Лични податоци за други луѓе што ни ги доставувате.

Ако ни дадете лични податоци за некој друг, мора да бидете сигурни дека имате право да ни ги откривате тие лични податоци и дека, без да преземеме понатамошни чекори, можеме да ги собираме, користиме и откриваме тие лични податоци како што е опишано во оваа Политика за приватност . Особено, мора да бидете сигурни дека засегнатото лице е свесно за различните прашања детално наведени во оваа Политика за приватност, бидејќи тие работи се однесуваат на таа личност, вклучително и нашиот идентитет, како да не контактирате, нашите цели на собирање, нашите практики за откривање лични податоци (вклучително и откривање на прекуморските приматели), правото на индивидуата да добие пристап до личните податоци и да се жали на постапувањето со личните податоци и последиците доколку не се дадени личните податоци (како што е нашата неможност да обезбедиме услуги).

Зачувување на лични податоци.

Ние чуваме лични податоци на овие локации;

 • Infusionsoft
 • Андрејпрес
 • Лента
 • Нашата компанија за веб-хостинг
 • Такјар / Авалара
 • Woocommerce
 • Xero

Ажурирање на лични податоци за вас.

Ние ви обезбедуваме можност да вежбате одредени контроли и избори во врска со нашето собирање, користење и споделување на вашите информации. Во согласност со важечкиот закон, вашите контроли и избори може да вклучуваат:

 • Исправување, ажурирање и бришење на вашата сметка за регистрација - одете на „Мојот акаунт" да ги смените вашите детали;
 • Избор или промена на вашиот избор за претплати - одете на „Моја сметка”Потоа да се откаже или смени;
 • Избирање дали да добивате од нас понуди и промоции за нашите производи и услуги или производи и услуги за кои мислиме дека може да ве интересираат, одете на Мој профил, а потоа променете ја „Согласноста за маркетинг“. Можете исто така да се отпишете на дното на комуникациите по е-пошта.

Ако некој од личните податоци што ни ги доставивте се промени, на пример, ако ја смените вашата адреса за е-пошта или ако сакате да откажете какво било барање што сте го поставиле од нас, или ако станете свесни дека имаме неточни лични податоци за вас, ве молиме одете на „Мој профил“ и ажурирајте ги вашите информации или, кажете ни, испраќајќи е-пошта до [заштитена по е-пошта].

Ние нема да бидеме одговорни за какви било загуби што произлегуваат од какви било неточни, неавтентични, недостатоци или нецелосни лични податоци што ни ги доставувате.

Колку долго ги задржуваме вашите лични податоци?

Вашите лични податоци ќе бидат избришани кога веќе не се разумно потребни за дозволените цели или ќе ја повлечете вашата согласност (доколку е применливо) и не ни е законски потребно или на друг начин не смееме да продолжиме со чување на такви податоци. Ние ќе ги задржиме вашите лични податоци каде што е потребно за Sportsmethod Ltd да тврди или да брани од правни побарувања до крајот на соодветниот период на задржување или додека не се поправат предметните побарувања.

ДЕЦА ПРИВАЦИЈА

Ја препознаваме потребата да обезбедиме понатамошна заштита на приватноста во однос на личните информации што можеме да ги собереме од деца.

Кои информации ги собираме за децата?

Родител или законски старател е должен да се регистрира на нашата веб-страница за претплата за деца под 18 години.

Од родителот / законскиот старател се бара да дадат согласност од родител во врска со информациите дадени за деца под 13-годишна возраст. Ова е во согласност со Законот за заштита на приватноста на децата преку Интернет („COPPA“) и ги истакнува нашите практики во САД и Латинска Америка во врска со личните информации на децата. За повеќе информации во врска со COPPA и општи совети за заштита на приватноста на децата преку Интернет, посетете „OnGuard онлајн".

Кога се регистрирате за претплата, родител / законски старател ќе ја обезбеди нивната поштенска адреса бидејќи тоа го бараме за плаќање на веб-страницата за претплата. Ова значи, ние ќе ја собереме адресата на детето ако адресата е местото каде што живее вашето семејство, вклучително и ова дете / деца.

Кога собираме лични информации во врска со децата, преземаме чекори за заштита на приватноста на децата, вклучително и;

 • Ограничување на нашата колекција на лични информации за деца не повеќе од разумно потребно за учество на веб-страницата за претплата;
 • Овозможување пристап до родителите / законските старатели или можност за барање пристап до лични информации што ги собравме за нивните деца и можност за барање за промена или бришење на личните информации.

Вашите права

Предмет на одредени законски услови, имате право да побарате копија од личните податоци за вас или вашето дете / деца што ги чуваме, да ги коригираме сите неточни лични податоци и да се спротивставиме или да ги ограничиме нашите лични податоци. Вие исто така може да направите жалба ако имате загриженост за нашето постапување со вашите лични податоци.

Ако сакате да направите нешто од горенаведеното, испратете е-пошта до [заштитена по е-пошта]. Можеби ќе побараме да го докажете вашиот идентитет со тоа што ќе ни обезбедите копија од валидно средство за идентификација за да можеме да ги почитуваме нашите безбедносни обврски и да спречиме неовластено откривање на податоци.

Ние ќе ги разгледаме сите барања или поплаки што ќе ги добиеме и ќе ви обезбедиме одговор навремено. Ако не сте задоволни со нашиот одговор, може да ја однесете вашата жалба до соодветниот регулатор за приватност. Ние ќе ви доставиме детали за вашиот релевантен регулатор на барање.

Ажурирања на оваа Политика за приватност

Оваа Политика за приватност последен пат е ажурирана во октомври 2020 година. Го задржуваме правото да ја ажурираме и менуваме оваа Политика на приватност од време на време за да ги одразуваме сите промени во начинот на кој ги обработуваме вашите лични податоци или менувањето на законските барања. Во случај на какви било такви промени, ние ќе ја објавиме променетата Политика на приватност на нашата веб-страница за претплата или ќе ја објавиме на друг начин. Измените ќе стапат на сила веднаш штом ќе бидат објавени на оваа веб-страница за претплата.

Како да стапите во контакт

Е-пошта [заштитена по е-пошта]