ഇനിപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ('നിബന്ധനകൾ') സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് www.coervercoaching.com ('വെബ്‌സൈറ്റ്') ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ഇംഗ്ലണ്ട് നമ്പർ 02322404-ൽ സംയോജിപ്പിച്ച കമ്പനിയായ സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ('ഞങ്ങൾ') വെബ്‌സൈറ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതും ആണ്, അതിന്റെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് 1 ലോവർ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വൺ ജോർജ്ജ് യാർഡ് ലണ്ടൻ യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്‌ഡം EC3V 9DF ആണ്.

വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ, ഉപഭോക്താവായ നിങ്ങൾ സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡുമായി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ നിങ്ങളും സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തഡ് ലിമിറ്റഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു കരാറിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങൾ ഈ നിബന്ധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഭേദഗതി ചെയ്തേക്കാം. ഏതെങ്കിലും ഭേദഗതികളുടെ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ അയയ്‌ക്കും, ഞങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിലെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ നിബന്ധനകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റത്തിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണം.

ഖണ്ഡിക തലക്കെട്ടുകൾ ഈ നിബന്ധനകളുടെ വ്യാഖ്യാനത്തെ ബാധിക്കില്ല.

1. ബൌദ്ധികസ്വത്ത്

1.1 വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉള്ളടക്കവും രൂപകൽപ്പനയും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയലുകളും ('ഉള്ളടക്കം') സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ബൗദ്ധിക സ്വത്താണ്. സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യാപാരമുദ്രകളോ മറ്റ് ബൗദ്ധിക സ്വത്തോ ഉപയോഗിക്കാനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ മറ്റാരെയെങ്കിലും അനുവദിക്കാനോ പാടില്ല.

1.2 ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിൽ വ്യക്തമായി അനുവദനീയമായതല്ലാതെ വെബ്‌സൈറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൽ പകർത്താനോ റിവേഴ്‌സ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ കേടുപാടുകൾ വരുത്താനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനോ പാടില്ല.

2 ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉപയോഗം

2.1 ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിപരവും വാണിജ്യപരമല്ലാത്തതുമായ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത വാണിജ്യേതര ഉപയോഗത്തിനായി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലോ മൊബൈൽ ഉപകരണത്തിലോ ഉള്ളടക്കം പ്രദർശിപ്പിക്കാം

2.2 സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളടക്കം പകർത്താനോ പുനർനിർമ്മിക്കാനോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് കൈമാറാനോ വ്യാപാരമുദ്രയോ പകർപ്പവകാശ അറിയിപ്പുകളോ നീക്കംചെയ്യാനോ വാണിജ്യപരമായി ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല.

3 വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

3.1 സൈൻ അപ്പ് ചെയ്‌ത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മാത്രമേ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ലഭ്യമാകൂ.

3.2 ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണ്.

3.3 നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ കാലികമായി സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

3.4 നിങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയാൽ, നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ ബാധ്യതയില്ലാതെ ഞങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് റദ്ദാക്കുകയോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ചെയ്യാം.

4. സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു

4.1 വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ, വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു.

4.2 ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് സൗജന്യ ആക്സസ് നൽകുന്നു.

5. ഉള്ളടക്ക വിതരണം

5.1 ഉള്ളടക്കം വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഓൺലൈനായി കാണുന്നു.

5.2 ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരത്തിൽ ഉള്ളടക്കം താൽക്കാലികമായി നിർത്താനോ മാറ്റാനോ പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനോ ഉള്ള ഉള്ളടക്കവും ഉപയോഗവും ആക്‌സസ്സും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അവകാശം ഞങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

5.3 സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡ് അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം വെബ്‌സൈറ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാത്തതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല, പരിമിതികളില്ലാതെ, ഇമെയിൽ തടയൽ സേവനങ്ങളിലൂടെ സ്‌പോർട്‌സ്‌മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡ് ഇമെയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത്, ജങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്‌പാം ഫോൾഡറുകളിലേക്കുള്ള ഇമെയിലിന്റെ ചലനം, ഒരു പിശക് ഇമെയിൽ വിലാസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വിലാസം നൽകിയില്ല.

6. കരാറും അന്വേഷണങ്ങളും

ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക [ഇമെയിൽ പരിരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു]

7. സ്വകാര്യതാ നയവും കുക്കി നയവും

7.1 നിങ്ങൾക്ക് വെബ്‌സൈറ്റിലേക്കുള്ള ആക്‌സസ് നൽകുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഡാറ്റ കൺട്രോളറാണ് സ്‌പോർട്‌സ് മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ ശേഖരണം, ഉപയോഗം, പങ്കിടൽ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ദയവായി ഞങ്ങളുടെ കാണുക സ്വകാര്യതാനയം വെബ്‌സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്താനാകും.

7.2 കുക്കികളുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾക്ക്, വെബ്സൈറ്റിൽ കാണാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുക്കികൾ നയം കാണുക.

8. ബാധ്യതയുടെയും നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെയും പരിധി

8.1 ഉള്ളടക്കത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെയും ഉപദേശങ്ങളുടെയും കൃത്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പുവരുത്താൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിരിക്കെ, സ്‌പോർട്‌സ്മെത്തോഡ് ലിമിറ്റഡ് ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പൂർണത, കൃത്യത അല്ലെങ്കിൽ സുരക്ഷ എന്നിവയ്ക്ക് യാതൊരു വാറന്റിയോ ഉറപ്പോ നൽകുന്നില്ല.

8.2 ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം കക്ഷി ഉന്നയിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു;

a) നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്ക ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ,
b) നിങ്ങൾ നടത്തിയ ലംഘനം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃനാമവും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ഏതെങ്കിലും ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെ മറ്റ് അവകാശം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ളടക്കം ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തി.

8.3 ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല;

a) ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സ് നഷ്ടം; ലാഭനഷ്ടം, വരുമാനം, കരാറുകൾ, പ്രതീക്ഷിച്ച സമ്പാദ്യം, ഡാറ്റ, സ w ഹാർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പാഴായ ചെലവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ,
b) നിങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്‌സസ് നൽകുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും ന്യായമായും മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും പരോക്ഷമായ അല്ലെങ്കിൽ അനന്തരഫലമായ നഷ്ടം.

8.4 ഞങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ കടമ ലംഘനം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടുത്ത അശ്രദ്ധയോ മന ful പൂർവമായ ദുരാചാരമോ മൂലമുണ്ടായ മരണത്തിനോ വ്യക്തിപരമായ പരിക്കിനോ ഉള്ള നിയമത്തിന്റെ ബാധ്യത ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നില്ല.

8.5 ഖണ്ഡിക 8.4-ന് വിധേയമായി, നിങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരമാവധി ബാധ്യത £5000 കവിയാൻ പാടില്ല.

9. ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ഇവന്റുകൾ

ഞങ്ങളുടെ ന്യായമായ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായ ഏതെങ്കിലും കാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാലതാമസമോ പരാജയമോ ഉണ്ടായാൽ, ഈ നിബന്ധനകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ബാധ്യതകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. ഈ അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളെ ബാധിക്കില്ല.

10. ഭരണ നിയമം

ഈ നിബന്ധനകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് നിയമത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണ്. ഈ നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് വിധേയമായോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ ക്ലെയിമുകൾ‌ ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽ‌സിലെയും കോടതികളുടെ പ്രത്യേകമല്ലാത്ത അധികാരപരിധിക്ക് വിധേയമായിരിക്കും.