Algemene Voorwaarden

 

De volgende algemene voorwaarden ('Voorwaarden') hebben betrekking op de abonnementswebsite van Sportsmethod Limited  www.coerverplayersclub.com ('Abonnementswebsite').

De Abonnementswebsite is eigendom van en wordt beheerd door Sportsmethod Limited ('Wij'), een bedrijf opgericht in Engeland met nummer 02322404, met maatschappelijke zetel te Suite 1 Lower Ground Floor One George Yard London EC3V 9DF Verenigd Koninkrijk.

Door de abonnementswebsite te bezoeken, gaat u, de klant, een overeenkomst aan met Sportsmethod Limited en gaat u akkoord met de voorwaarden. Ze vertegenwoordigen een contract tussen jou en Sportsmethod Limited.

We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen naar u worden gemaild en we zullen de algemene voorwaarden op de abonnementswebsite bijwerken. Als u niet akkoord gaat met een wijziging van deze voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van onze abonnementswebsite.

De kopjes van de alinea's hebben geen invloed op de interpretatie van deze voorwaarden.

1 Intellectuele eigendom

1.1 De inhoud en het ontwerp van de Abonnementswebsite en alle andere materialen die naar u worden verzonden (de 'Inhoud') zijn het intellectuele eigendom van Sportsmethod Limited. U mag geen handelsmerken of ander intellectueel eigendom gebruiken of reproduceren, of iemand anders toestaan ​​handelsmerken of ander intellectueel eigendom te gebruiken, zonder schriftelijke toestemming van Sportsmethod Limited.

1.2 De software die de Abonnementswebsite beheert, mag alleen worden gebruikt zoals uitdrukkelijk is toegestaan ​​onder deze Voorwaarden. U mag de software niet kopiëren, reverse engineeren, wijzigen, beschadigen of anderszins wijzigingen aanbrengen.

2 Gebruik van inhoud

2.1 De inhoud is strikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de inhoud op een computerscherm of mobiel apparaat weergeven voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik

2.2 U mag de inhoud niet kopiëren, reproduceren, opnemen, wijzigen, verzenden naar een andere website, handelsmerk- of copyrightkennisgevingen verwijderen van, of de inhoud commercieel exploiteren zonder schriftelijke toestemming van Sportsmethod Limited.

3 Wachtwoorden en uw persoonlijke gegevens

3.1 Toegang tot de Abonnementswebsite staat alleen open voor geregistreerde abonnees. Elke registratie en elk abonnement is alleen voor persoonlijk gebruik van de geregistreerde gebruiker of abonnee. U mag uw gebruikersnaam en / of wachtwoord met niemand anders delen. U mag uw abonnement niet delen of overdragen.

3.2 U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van verlies, diefstal of ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam en / of wachtwoord, of ongeautoriseerd gebruik van de inhoud.

3.3 U bent ervoor verantwoordelijk uw persoonlijke gegevens, inclusief uw e-mailadres, up-to-date te houden en uw gebruikersnaam en wachtwoord veilig te houden.

3.4 Als wordt vastgesteld dat een geregistreerde gebruiker of abonnee de Voorwaarden schendt, kunnen we de toegang tot de Abonnementswebsite annuleren of opschorten zonder verdere verplichting jegens u.

3.5 Ouders / verzorgers moeten zich aanmelden, registreren en het gebruik beheren voor spelers jonger dan 18 jaar.

4. Abonnementsopdrachten

4.1.1 Door een bestelling te plaatsen op de Abonnementswebsite, gaat u akkoord met deze Voorwaarden voor het gebruik van de Abonnementswebsite.

Uw contract met ons komt pas tot stand bij de eerste gebeurtenis van;

4.1.2 We bieden betaalde of gratis toegang tot online inhoud

4.1.3 u heeft een ingevulde instructie naar ons gestuurd en betaald voor het door u bestelde abonnement, en wij hebben toegang verleend tot de abonnementswebsite.

5. Levering van inhoud

5.1 Content wordt online bekeken via de Abonnementswebsite voor de aangegeven abonnementsperiode. Abonnees krijgen een e-mail wanneer er nieuwe inhoud wordt toegevoegd aan de abonnementswebsite.

5.2 We behouden ons het recht voor om de inhoud op elk moment naar eigen goeddunken op te schorten, te wijzigen of aan te passen, of het gebruik van en toegang tot de inhoud te beperken.

5.3 Sportsmethod Limited is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Abonnementswebsite vanwege omstandigheden buiten haar controle, zoals, maar niet beperkt tot, het filteren van Sportsmethod Limited-e-mail door e-mailblokkerende diensten, het verplaatsen van e-mail naar ongewenste of spam-mappen, een fout in het e-mailadres dat aan ons is verstrekt, of u heeft ons geen bijgewerkt adres verstrekt.

6. Prijs

De prijs van uw abonnement op de Abonnementswebsite wordt u duidelijk gemaakt op het bestelformulier of anders tijdens het bestelproces, maar kan veranderen zoals vermeld in paragraaf 7.1 hieronder. Naast de prijs stemt u ermee in eventuele bijbehorende kosten te betalen die in rekening worden gebracht door de uitgevende bank / betalingsprovider, zoals verwerkingskosten voor valutakoersen.

7. Betaling, Automatische verlenging, gratis proefversies, annulering en restitutiebeleid

7.1 Betaling en automatische verlenging.

Uw abonnement op de abonnementswebsite omvat de inschrijving voor een doorlopend / periodiek betalingsplan. Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van de relevante factureringsperiode, tenzij geannuleerd in overeenstemming met de instructies voor annulering hieronder.

Als uw verlengingsbetaling wordt geweigerd door de uitgevende bank, creditcardaanbieder of PayPal, heeft u 14 dagen de tijd om een ​​nieuw betalingsmandaat op te geven, anders wordt uw abonnement geannuleerd.

De betaling wordt bij de aankoopbevestiging en aan het begin van elke nieuwe factureringsperiode in rekening gebracht op de door u gekozen betalingsmethode, tenzij geannuleerd. We behouden ons het recht voor om onze prijzen te wijzigen en, in het geval van een prijswijziging, zullen we 28 dagen van tevoren op de hoogte worden gebracht van de wijziging door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u voor uw account heeft geregistreerd. Als u een prijswijziging niet wilt accepteren, kunt u uw abonnement annuleren in overeenstemming met de instructies in die e-mail en hieronder. Als u uw abonnement niet opzegt nadat de prijswijziging van kracht is geworden en voorafgaand aan het begin van uw nieuwe abonnementsperiode, wordt uw abonnement verlengd tegen de prijs die van kracht is op het moment van de verlenging, zonder dat u en u verder iets hoeven te doen. machtig ons om deze bedragen via uw betaalmethode in rekening te brengen. U bent verantwoordelijk voor alle kosten voor internettoegang van derden in verband met uw gebruik van de abonnementswebsite.

7.2 Gratis proefversies.

Uw abonnement op de website kan beginnen met een gratis proefperiode. Uw eerste betaling wordt direct na de gratis proefperiode in rekening gebracht op de door u gekozen betalingsmethode, tenzij geannuleerd in overeenstemming met de onderstaande annuleringsinstructies. U kunt uw abonnement op elk moment voor het einde van uw gratis proefperiode opzeggen. We geven op het moment dat u zich registreert een kennisgeving van de voorwaarden van de gratis proefperiode, maar u ontvangt geen afzonderlijk bericht dat uw gratis proefperiode bijna afloopt of is afgelopen, of dat uw betaalde abonnement is begonnen.

7.3 Annulerings- en restitutiebeleid.

U kunt uw abonnement op elk moment voor het einde van de huidige factureringsperiode of gratis proefperiode opzeggen. De annulering wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode of gratis proefperiode. Om uw abonnement te annuleren, navigeert u naar "Mijn account", "Abonnementen" en klikt u op "Annuleren". De opzegging wordt pas van kracht aan het einde van uw huidige factureringsperiode (of aan het einde van uw gratis proefperiode) en tot die tijd heeft u nog steeds toegang tot de abonnementswebsite. We betalen of crediteren niet voor gedeeltelijk gebruikte factureringsperioden. U heeft een wettelijk recht om binnen 14 dagen na inschrijving op de Abonnementswebsite terug te trekken. U erkent echter dat u, toen u zich aanmeldde bij de abonnementswebsite, akkoord ging met het onmiddellijke gebruik van digitale inhoud en dat u, als u toegang krijgt tot digitale inhoud, uw recht verliest om u terug te trekken uit de abonnementswebsite.

Bij annulering om welke reden dan ook is het uw verantwoordelijkheid om uw betalingsautorisatie bij uw bank, PayPal of andere betalingsprovider te annuleren.

8. Orderverwerking

8.1 We zullen uw bestelling zo snel mogelijk verwerken, maar garanderen geen gespecificeerde tijd. Uw bestelling wordt door ons geaccepteerd zodra we uw registratie-, betalings- en aflevergegevens hebben geverifieerd.

8.2 Wanneer u een bestelling plaatst, moet u ons volledige en nauwkeurige betalingsinformatie verstrekken. Door uw betalingsgegevens in te voeren, bevestigt u dat u gerechtigd bent om die betalingsgegevens voor dit doel te gebruiken. Als we geen betalingsautorisatie ontvangen van de uitgevende bank / betalingsprovider of de autorisatie vervolgens wordt geannuleerd, kunnen we uw abonnement en / of toegang tot de abonnementswebsite onmiddellijk intrekken of opschorten. Ouders / verzorgers moeten zich aanmelden, registreren en het gebruik beheren voor spelers jonger dan 18 jaar.

9. Contract en vragen

We zullen de abonnementswebsite aanbieden in overeenstemming met deze voorwaarden en de voorwaarden van elke aanbieding of promotie die van toepassing kan zijn op uw abonnementsbestelling. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op support@coervercoaching.com

10. Betalingsgegevens

De betalingsgateway die we gebruiken, is Stripe. We slaan uw betalingsgegevens niet op (behalve zoals hieronder beschreven). U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw betalingsgegevens door de gegevens in 'Mijn account' en 'Abonnementen' te wijzigen en vervolgens op de knop 'Bijwerken' te klikken. Als u dit doet, worden uw gegevens die aan uw abonnement zijn toegewezen, bijgewerkt door Stripe op de hoogte te stellen van de wijziging van de gegevens. Er worden geen details opgeslagen door Stripe, behalve zoals hieronder vermeld.

Stripe vertrouwt op veilige betalingstokens of ID's bij het maken en beheren van abonnementen. Er worden geen creditcard- of andere betalingsgegevens opgeslagen op de abonnementswebsite, behalve de laatste 4 cijfers en de vervaldatum, dus herinneringen kunnen worden geactiveerd wanneer creditcards vervallen bij automatisch terugkerende abonnementen. Alle andere zinvolle betalingsgegevens worden veilig opgeslagen op gateway-niveau (Stripe, PayPal enz.).

11. Gebruiksregels

Voor het gebruik van de abonnementswebsite zijn compatibele apparaten vereist en voor bepaalde software zijn mogelijk periodieke updates vereist. Uw gebruik van de website kan worden beïnvloed door de prestaties van deze updates. U hebt toegang tot de inhoud met bijna elke computer met internetverbinding of via mobiele of andere apparaten (internetverbinding vereist). Bezoek onze FAQ's voor details over ondersteunde apparaten, besturingssystemen, webbrowsers en optimale streamingondersteuning.

U moet een snelle internetverbinding hebben om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde aspecten van de Abonnementswebsite. 

Overmacht. Het is mogelijk dat de Abonnementswebsite en / of sommige of alle Inhoud op enig moment niet beschikbaar is voor streaming of downloaden, inclusief (i) tijdens onderhouds- of updateperiodes, (ii) stroom- of serveruitval; (iii) als gevolg van oorlog, rellen, stakingen, sociale onrust, pandemie; of (iv) als gevolg van andere zaken buiten de controle van ons of derden ("Overmacht"). We zullen redelijke inspanningen leveren om u zo veel mogelijk van tevoren op de hoogte te stellen van serviceonderbrekingen. Waar de abonnementswebsite niet beschikbaar is om redenen die buiten onze controle of die van onze externe dienstverleners liggen, zijn wij niet aansprakelijk jegens u. Het kan voorkomen dat we bepaalde functies of functionaliteit en / of apparaten of platforms moeten verwijderen om toegang te krijgen tot de abonnementswebsite. We zullen ons best doen om u op de hoogte te stellen van deze wijzigingen, gebruiksregels en beperkingen, maar u gaat ermee akkoord dat we dit op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken kunnen doen.

12. Privacybeleid en cookiebeleid

12.1 U erkent dat Sportsmethod Limited de gegevensbeheerder is die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens om u toegang te geven tot de Abonnementswebsite. Voor meer informatie over onze verzameling, gebruik en delen van uw informatie verwijzen wij u naar ons Privacybeleid dat u kunt vinden op de Abonnementswebsite.

12.2 Voor informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid dat u kunt vinden op de Abonnementswebsite.

13. Communicatievoorkeuren

U kunt uw communicatievoorkeuren op elk moment wijzigen door naar 'Mijn account' te gaan en vervolgens naar 'Profiel'. 

14. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid en veiligheid van de informatie en het advies in de inhoud te waarborgen, geeft Sportsmethod Limited geen garantie of garantie met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid of veiligheid van de inhoud.

14.2 U stemt ermee in ons te vrijwaren tegen enige claim of eis van een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit;

a) uw gebruik van de inhoud of,
b) de inbreuk door u, of door een andere persoon die toegang heeft tot de Inhoud met uw gebruikersnaam en wachtwoord, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon.

14.3 Onder voorbehoud van de paragrafen 14.4 en 14.6, zijn wij verantwoordelijk voor alle verliezen die u lijdt doordat wij deze voorwaarden hebben overtreden, als de verliezen redelijkerwijs te voorzien waren voor u en ons toen u het abonnement kocht.

14.4 Wij zijn niet verantwoordelijk voor;

a) enig zakelijk verlies; inclusief winstderving, inkomsten, contracten, verwachte besparingen, gegevens, goodwill of verspilde uitgaven of,
b) enige andere indirecte of gevolgschade die redelijkerwijs niet te voorzien is voor u en ons toen u het abonnement kocht.

14.5 Wij beperken op geen enkele manier onze wettelijke aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of plichtsverzuim of veroorzaakt door onze grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

14.6 Behoudens paragraaf 14.5, zal onze maximale aansprakelijkheid jegens u niet hoger zijn dan het bedrag van de laatste vergoeding voor de Abonnementswebsite die u hebt betaald.

15. Gebeurtenissen buiten onze redelijke controle

We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging of niet-naleving van onze verplichtingen onder deze voorwaarden, als de vertraging of het niet-nakomen het gevolg is van een oorzaak die buiten onze redelijke controle ligt. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

16. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving. Alle geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden vallen onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

 

SPELERS CLUB LOGIN

Privacy Preference Center

Nodig

De informatie die we verkrijgen door het gebruik van deze cookies is geanonimiseerd en we doen geen poging om u te identificeren of uw ervaring met de site te beïnvloeden terwijl u deze bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen we uw bezoek niet opnemen in onze statistieken.

_ga
_ga

Analyse

De informatie die we verkrijgen door het gebruik van deze cookies is geanonimiseerd en we doen geen poging om u te identificeren of uw ervaring met de site te beïnvloeden terwijl u deze bezoekt. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen we uw bezoek niet opnemen in onze statistieken.

_ga, __Hotjar
_ga
__Hotjar

Winkelmandje
Er zijn geen producten in de winkelwagen!
Ga verder met Winkelen