Dessa följande villkor ('Villkor') täcker Sportsmethod Limiteds webbplats www.coervercoaching.com ('Webbplats').

Webbplatsen ägs och drivs av Sportsmethod Limited ('Vi'), ett företag registrerat i England nummer 02322404, vars registrerade kontor är på Suite 1 Lower Ground Floor One George Yard London Storbritannien EC3V 9DF.

Genom att besöka webbplatsen ingår du, kunden, ett avtal med Sportsmethod Limited och godkänner villkoren. De representerar ett kontrakt mellan dig och Sportsmethod Limited.

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Meddelande om eventuella ändringar kommer att skickas till dig via e-post och vi kommer att uppdatera villkoren på webbplatsen. Om du inte godkänner någon ändring av dessa villkor måste du sluta använda vår webbplats.

Paragrafrubrikerna påverkar inte tolkningen av dessa villkor.

1. Immateriell äganderätt

1.1 Webbplatsens innehåll och design och allt annat material som skickas till dig ("Innehållet") är Sportsmethod Limiteds immateriella rättigheter. Du får inte använda eller reproducera, eller tillåta någon annan att använda eller reproducera, några varumärken eller annan immateriell egendom utan skriftligt tillstånd från Sportsmethod Limited.

1.2 Programvaran som driver webbplatsen får inte användas förutom vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. Du får inte kopiera, bakåtkonstruera, modifiera, orsaka skada eller på annat sätt göra ändringar i programvaran.

2 Användning av innehåll

2.1 Innehållet är strikt för personligt, icke-kommersiellt bruk. Du kan visa innehållet på en datorskärm eller mobil enhet för din personliga, icke-kommersiella användning

2.2 Du får inte kopiera, reproducera, spela in, modifiera, överföra till någon annan webbplats, ta bort varumärkes- eller copyrightmeddelanden från eller kommersiellt utnyttja innehållet utan skriftligt tillstånd från Sportsmethod Limited.

3 Tillgång till webbplatsen

3.1 Tillgång till webbplatsen är endast öppen för användare som har registrerat sig.

3.2 Du är ansvarig för användningen av innehållet.

3.3 Du ansvarar för att hålla din personliga information, inklusive din e-postadress uppdaterad.

3.4 Om du upptäcks i strid med villkoren kan vi komma att avbryta eller stänga av åtkomsten till webbplatsen utan ytterligare förpliktelser gentemot dig.

4. Registrera dig

4.1 Genom att besöka webbplatsen godkänner du dessa villkor för användning av webbplatsen.

4.2 Vi tillhandahåller gratis tillgång till innehåll online.

5. Leverans av innehåll

5.1 Innehållet visas online, via webbplatsen.

5.2 Vi förbehåller oss rätten att stänga av, ändra eller modifiera innehållet, eller att begränsa användningen och tillgången till innehållet, efter vår bedömning, när som helst.

5.3 Sportsmethod Limited ansvarar inte för utebliven leverans av webbplatsen på grund av omständigheter utanför dess kontroll, såsom, utan begränsning, filtrering av Sportsmethod Limiteds e-post via e-postblockeringstjänster, förflyttning av e-post till skräppost- eller skräppostmappar, ett fel i e-postadress som du har angett till oss, eller så har du inte gett oss en uppdaterad adress.

6. Kontrakt och frågor

Vi kommer att tillhandahålla webbplatsen i enlighet med dessa villkor. Om du har några frågor kontakta [e-postskyddad]

7. Sekretesspolicy och cookiepolicy

7.1 Du bekräftar att Sportsmethod Limited är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter för att ge dig åtkomst till webbplatsen. För mer information om vår insamling, användning och delning av din information, se vår Sekretesspolicy som finns på hemsidan.

7.2 För information om användningen av cookies, se vår cookiepolicy som finns på webbplatsen.

8. Begränsning av ansvar och skadestånd

8.1 Även om alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten och säkerheten för informationen och rådgivningen som ges i innehållet, ger Sportsmethod Limited ingen garanti eller garanti för innehållets fullständighet, noggrannhet eller säkerhet.

8.2 Du samtycker till att ersätta oss mot alla fordringar eller krav från tredje part som beror på eller uppstår på något sätt ur;

a) din användning av innehållet eller,
b) överträdelsen av dig, eller av någon annan person som får tillgång till innehållet med ditt användarnamn och lösenord, av någon immateriell egendom eller annan rättighet för någon person.

8.3 Vi ansvarar inte för;

a) företagsförlust; inklusive förlust av vinst, intäkter, kontrakt, förväntat besparingar, data, goodwill eller bortkastade utgifter eller,
b) någon annan indirekt eller följdförlust som inte rimligen kan förutses för dig och oss när du registrerade dig på, eller fick tillgång till webbplatsen.

8.4 Vi begränsar inte på något sätt vårt ansvar enligt lag för dödsfall eller personskada orsakat av vår vårdslöshet eller tullbrott eller orsakad av vår grov vårdslöshet eller uppsåtliga fel.

8.5 Med förbehåll för punkt 8.4 kommer vårt maximala ansvar gentemot dig inte att överstiga 5000 £.

9. Händelser utöver vår rimliga kontroll

Vi kommer inte att hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att uppfylla våra skyldigheter enligt dessa villkor, om förseningen eller misslyckandet uppstår från någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Detta villkor påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

10. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av och ska tolkas i enlighet med engelsk lag. Alla tvister eller anspråk som uppstår under eller i samband med dessa villkor ska omfattas av domstolarna i England och Wales.